Prenájom lešenie

150 m2             od  0,10 €/deň za m2

42   -     ramov          6   polovyčných rámov

68   -     Podlažok

Zvyšne komponenty na požiadanie.